Fotelje za prijevoz, pregled i boravak bolesnika

Multifunkcionalne fotelje koje imaju višestruku namjenu i funkcionalnost sve više dobivaju pažnju i to prvenstveno na hitnim odjelima zdravstvenih ustanova.
Strečer koji je po potrebi fotelja u kojoj pacijent može boraviti dok čeka sljedeću pretragu i/ili prima terapiju, te koji se po potrebi može pretvoriti u ležaj na kojem je moguće obaviti pregled ili manji zahvat predstavlja univerzalni dio opreme na kojem pacijent po potrebi može boraviti od ulaska u zdravstvenu ustanovu pa sve do otpusta ili premještanja na bolnički odjel.

Pura

Pura

Proizvođač: Linet

Pura

Pura je fotelja dizajnirana za dnevne bolnice i hitne bolničke prijeme.

Fotelja je visinski električno podesiva, iz tri dijela, a nalazi se na podižućim teleskopskim stupovima koji olakšavaju čišćenje i time smanjuju vjerojatnost širenja bolničkih infekcija. Vrlo se brzo i jednostavno može postaviti u ležeći položaj.

Ovisno o ciljnoj funkcionalnosti izrađuje se konačna konfiguracija proizvoda kao npr:

  • plastične bočne ograde ili nasloni za ruke
  • veći kotačići i peti kotač za pravocrtnu vožnju, odnosno manji kotačići
  • oslonac za noge
  • ručice za guranje kod glave/nogu
  • razni dodaci: stalak za infuziju, pretinac za dokumentaciju, pretinac za osobne stvari pacijenta, nosač boce kisika, pojas za pričvršćivanje pacijenta itd.

Foteljom se upravlja putem intuitivnog kontrolnog panela, koji sadrži predefinirane pozicije, kao i tipke za selektivno podešavanje pojedinih dijelova fotelje.

    Kontaktirajte nas

    Ispunite donji obrazac i kontaktirat ćemo vas tijekom našeg radnog vremena 07:00-15:00