Uvjeti korištenja

Podaci o izdavaču. Ovi Opći uvjeti korištenja Internet stranice www.panon-trade.com (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje navedene Internet stranice tvrtke Panon trade d.o.o.

Korištenjem ovih Internet stranica, Korisnici iskazuju da se slažu s istaknutim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje u skladu s istima.

Izdavač Internet stranice www.panon-trade.com je tvrtka Panon trade d.o.o., sa sjedištem u Rakitju, Rakitska cesta 43. 10437 Bestovje-Rakitje, osobni identifikacijski broj (OIB) 43754709384 (u daljnjem tekstu: „Izdavač“). www.panon-trade.com je Internet stranica putem koje Izdavač pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Izdavača.

Korisnik Internet stranice www.panon-trade.com je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici www.panon-trade.com. Internet stranica podrazumijeva sve Internet stranice, izbornike, galerije i ostale njihove dijelove koje se nalaze unutar domene www.panon-trade.com.

Promjena općih uvjeta korištenja

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka ukoliko dođe do promjene Općih uvjeta korištenja, a Korisnik nastavi koristiti Internet stranice www.panon-trade.com, smatra se da prihvaća Opće uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta korištenja važeća je odmah po objavi na Internet stranicama www.panon-trade.com. Svako korištenje predmetnih Internet stranica, osim upoznavanja s izmjenama Općih uvjeta korištenja, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na Internet stranicama www.panon-trade.com vlasništvo su Izdavača te su kao takvi zaštićeni zakonom. Izdavač i proizvođači proizvoda prikazanih na Internet stranicama www.panon-trade.com nositelji su autorskih prava na cjelokupnom sadržaju Internet stranice www.panon-trade.com neophodnom za rad stranice. Tekstovi, slike, grafički elementi, tonski zapisi, animacije, video klipovi, kao i njihov raspored na Internet stranicama podliježu zakonima o autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnoj imovini. Ovi objekti se ne smiju kopirati u komercijalne svrhe, ne smiju se distribuirati, niti se bilo koji od ovih objekata smije mijenjati i postavljati na druge Internet stranice. Strogo je zabranjena bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih Internet stranica i/ili bilo kojih materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na ovim Internet stranicama i/ili bilo kojih drugih dijelova ovih Internet stranica bez pisanog odobrenja Izdavača.

Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa Internet stranice www.panon-trade.com u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.

Odricanje od odgovornosti za internetske stranice trećih

Ove internetske stranice sadrže poveznice (tj. „hiperveze“) na druge internetske stranice, proizvođače čije proizvode Izdavač promovira, prodaje, distribuira i servisira na području Republike Hrvatske. Izdavač samo omogućuje pristup tim stranicama, no ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu njihovog sadržaja. Naše poveznice na internetske stanice trećih namijenjene su lakšoj navigaciji za korisnika. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu naše. Izričito se ograđujemo od svakog sadržaja na internetskim stranicama trećih za koje postoje poveznice na našoj internetskoj stranici. Osobito ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenja zakonskih odredbi ili kršenja prava trećih do kojih dolazi na tim stranicama. Za internetske stranice do kojih se dolazi putem hiperveza na Izdavačevim stranicama i za njihov sadržaj odgovorni su isključivo vlasnici tih stranica.

Izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva ili osobnih prava do kojeg dolazi na nekoj stranici kojoj se pristupa putem hiperveze.

Cookies

Cookie ili kolačić je jednostavna tekstualna datoteka koja se pohranjuje u pregledniku dok korisnik pregledava neki internetski site. Kada korisnik u budućnosti pregledava taj isti site, site može “izvući” ili dohvatiti podatke koji su pohranjeni u kolačiću, kako bi bio obaviješten o prethodnoj korisnikovoj aktivnosti.

Kolačići s naše stranice ne prikupljaju nikakve podatke o Korisniku. Korištenje kolačića može se spriječiti u svakom trenutku odgovarajućim podešavanjem vašeg programa. Kolačiće koristi isključivo Internet stranica www.panon-trade.com samo dok je Korisnik na njoj, u cilju anonimne statističke obrade podataka, kao i zbog boljeg korištenja web stranice.

Obveze i garancije

Sve informacije na Internet stranici www.panon-trade.com ne podliježu nikakvim obvezama od strane Izdavača. Izdavač je stranicu izradio u namjeri kvalitetnog i točnog izvještavanja korisnika o proizvodima i uslugama proizvođača medicinske i druge opreme koje na području RH zastupa, promovira, prodaje distribuira i servisira Izdavač, no ukoliko su neki podaci neispravno napisani ili netočni Izdavač ne snosi nikakvu odgovornost ni prema kome niti pristaje na indirektne ili naknadne štete vezane za materijale i informacije prezentirane na web stranici.

Naši djelatnici i sve tvrtke koje pružaju navedene usluge su obvezani na povjerljivost i pridržavanje temeljem odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka. Tvrtka Panon trade d.o.o. poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka kako bi podatke kojima upravlja osigurala od manipulacija, gubitaka, uništenja te od pristupa neovlaštenih osoba i od neovlaštene objave. Sukladno tehnološkom razvoju stalno unapređujemo naše sigurnosne mjere.

Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti izvještaj o pohranjenim osobnim podacima. Korisnik također može u bilo kojem trenutku zatražiti ispravku svojih podataka. U odnosu na navedeni zahtjev Korisnika, tvrtka Panon trade d.o.o. je obvezana postupiti u razumnom roku. Osim toga u budućnosti Korisnik može u svakom trenutku opozvati svoju suglasnost za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka.

Brisanje osobnih podataka slijedi nakon opoziva suglasnosti za pohranu ako osobni podaci više nisu potrebni za namjenu za koju su pohranjeni ili ako je pohrana zakonski nedopustiva. To se ne odnosi na podatke koji su potrebni u svrhu naplate i računovodstvene svrhe ili pohrana podliježe zakonskoj obvezi. Ovi se podaci također mogu zaključati ako pristup nije potreban. Za izvještaj, obavijest, prijedloge i pritužbe u svezi s obradom osobnih podataka Korisnika, kao i za opoziv suglasnosti možete se obratiti našim mjerodavnima za zaštitu podataka.